Important Health Tips

important health tips

अच्छे स्वास्थ्य हेतु ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें : 1. बीपी: 120/80 2. नाड़ी : 70 -100 3. तापमान : 36.8 – 37 4. श्वास : 12-16 5. हीमोग्लोबिन : पुरुष 13.50 – 18 स्त्री 11.50 – 16 6. कोलेस्ट्रॉल : 130 – 200 7. पोटेशियम : 3.50 – 5 8. सोडियम : 135 –

Important Health Tips Read More »